– Cerkiew w Chłopiatynie –
Opis

Cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Chłopiatynie została wzniesiona w 1863 roku, jako cerkiew unicka. Konstrukcja zrębowa, zwęgłowana na rybi ogon, na dębowej podwalinie na ceglanym podmurowaniu. Obiekt orientowany, trójdzielny, przykryty trzema ośmiopołaciowymi kopułami z zadaszonym balkonem nad wejściem. Kopuły pokryte gontem z metalowymi hełmami w formie makowic zakończonymi żelaznymi krzyżami.

Model cerkwi został wykonany uwzględniając zróżnicowanie materiałowe. Pokazuje techniki użyte przy budowie obiektu, podkreślając jego oryginalny, stary charakter.

Info
Nazwa Cerkiew
Typologia Obiekt sakralny
Lokalizacja Chłopiatyń
Rok 2015