– rewitalizacja i adaptacja fabryki słodu Vetterów w Lublinie –
Opis

Rewitalizacja, a przede wszystkim adaptacja budynków zabytkowych usytuowanych nieopodal historycznej zabudowy Lublina zobowiązuje do projektowania ze szczególną wrażliwością i poszanowaniem miejsca. W tym przypadku jest to południowa część starego miasta, a dokładnie Wzgórze Misjonarskie, u podnóża, którego leży Fabryka Słodu. Okazały kompleks został założony w drugiej połowie XIX w.

Budynek będący obecnie w złym stanie techniczny, wykazujący problemy z posadowieniem, ścianami, więźbą i pokryciem dachu, został poddany całkowitej renowacji i adaptacji na wielofunkcyjny obiekt. Architektoniczna koncepcja została przygotowana z zachowaniem najbardziej wartościowych elementów budynku: zdobiona fasada ścian zewnętrznych, odbudowa więźby dachowej na podstawie oryginalnych planów oraz wewnętrzna, żeliwna konstrukcja.

Wyjątkowy charakter i niepowtarzalność przestrzeni postindustrialnej w połączeniu z nową funkcją i wyważonym twórczym działaniem może kreować nową wartość architektoniczną, którą obrazuje przedstawiony projekt. Koncepcja ta powstała na podstawie wnikliwej analizy terenu. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane procesy rewitalizacyjne, które będą miały na celu zapewnienie zrównoważonej adaptacji na funkcje produkcyjne piwa, hotelarską, restauracyjną, biurową i edukacyjną.

Pamiętając również o kontekście miejsca, obiekt został uzupełniony nowoprojektowanym budynkiem rozlewni. Surowa bryła stanowi przeciwieństwo ceglanego gmachu słodowni, stanowiąc przeciw wagę, buduje przestrzenne proporcje. Obecność budynku rozlewni kształtuje zupełnie nową przestrzeń wewnętrzną dziedzińca, która swoim charakterem, wspiera powstawanie nowych relacji społecznych. Środek dziedzińca akcentuje futurystyczna rzeźba stojąca w płytkim oczku wodnym, kształtem nawiązująca do skomplikowanych, a za razem wyważonych relacji pomiędzy budynkami. Plac wewnętrzny spina stalowa kładka, umożliwiając zwiedzającym obserwację wszystkich procesów towarzyszącym warzeniu piwa.

Przeplatanie funkcji zawartych w opracowaniu, umożliwia obcowanie ludzi z różnych środowisk, co zdecydowanie podnosi rangę miejsca. Po poddanej renowacji słodownia odzyskała przyćmione stanem technicznym i zaniedbaniem walory. Stanowi również ważny element dziedzictwa kulturowego miasta i całego regionu. Projekt ten jest przykładem adaptacji obiektów poindustrialnych i udowadnia, że stare budynki mają wielki potencjał i stanowić mogą ciekawą alternatywę dla nowoczesnego budownictwa.

Info
Nazwa Fabryka Słodu Vetterów
Typologia Rewitalizacja i adaptacja obiektu poprzemysłowego
Lokalizacja Lublin
Rok 2016
Status Projekt dyplomowy - magisterski. Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, II Nagroda równorzędna w konkursie proj. dyplomowych mgr. obronionych w 2016 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Powierzchnia 7018 m2