– rewitalizacja śródmieścia hrubieszowa z adaptacją tuneli podziemnych –
Opis

Projekt rewitalizacji śródmieścia Hrubieszowa jest odpowiedzią na częsty problem małych miasteczek, które w ubiegłym 50-ciu leciu poprzez nieprzemyślane procesy inwestycyjne zatraciły swój małomiasteczkowy charakter.

Główny nacisk w pojęciu rewitalizacji położono na czynnik społeczny.

Adaptacja przestrzeni dawnych dziedzińców oraz ich zadaszenie staje się ikoną tego miejsca. Uzyskana przestrzeń publiczna ma być miejscem spotkań, odpoczynku, zabawy czy edukacji lokalnej (nauka wymierających zawodów, nauka o historii miejsca).

Uporządkowanie przestrzeni placów otaczających zabudowę śród-rynkową i wyłączenie ich z ruchu samochodowego daje możliwość komercjalizacji parterów i włączenie ich do funkcjonowania całej przestrzeni.

Zgodnie z pierwotnym założeniem, funkcją dominującą na danym obszarze jest handel. Na płycie rynku wydzielono 12 miejsc z wbudowanymi mocowaniami do montażu 48 tymczasowych stoisk handlowych. Płyta rynku została tak zaprojektowana aby móc ją łatwo zaadaptować do różnych rodzajów wydarzeń.

Dostęp do podziemi został zapewniony w miejscu nieistniejącego siódmego pawilonu, a wyjście z nich zlokalizowano na rynku, na osi północ-południe. W podziemiach przewidziano miejsce na ekspozycje stałe oraz tymczasowe, a także podziemną restaurację i stoiska handlowe.

Za pomocą tak przeprowadzonej rewitalizacji osiągnięto: zachowanie handlowego charakteru zabudowy, stworzenie przestrzeni publicznej o funkcji innej niż tylko handlowa oraz połączenie nowo wykreowanej przestrzeni publicznej z podziemnym miastem.

Info
Nazwa Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa z adaptacją tuneli podziemnych
Typologia Rewitalizacja
Lokalizacja Hrubieszów
Rok 2016
Status Projekt dyplomowy - magisterski. Nagroda TISE w konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, II Nagroda równorzędna w konkursie proj. dyplomowych mgr. obronionych w 2016 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Nominacja do europejskiej nagrody młodych architektów 2016 (YTAA - Young Talent Architecture Award). Nominacja do polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej BDA-SARP
Powierzchnia 10000 mkw