Arepo
AREPO tworzy zespół młodych architektów, operując w szeroko rozumianym projektowaniu architektonicznym. Naszym celem jest kreowanie form przestrzennych, trzymanie w ryzach ich skomplikowanych relacji, tworząc środowisko do życia, pracy i zróżnicowanej egzystencji człowieka. Począwszy od zagadnień urbanistycznych, przez budynki o różnej skali, "małej architektury", aranżacji wnętrz do pojedynczych elementów wystroju. Nasze istnienie zawdzięczamy naturalnej potrzebie ludzkiej ekspansji, świadomie wpływając na jakość przestrzeni w której żyje. Bazując na samodzielnej praktyce zawodowej, doświadczeniu zdobytym w zagranicznych biurach projektowych, branży budowlanej oraz konserwacji zabytków, podchodzimy nie szablonowo do każdego problemu projektowego. Wielowątkowość spojrzenia, racjonalizm, a za razem twórcza ekspresja prowadzi do osiągnięcia pożądanego ekstraktu i genezy. To klient wytycza ścieżkę projektową, przez którą staramy się go przeprowadzić, balansując pomiędzy założona ideą, pragmatyzmem oraz morzem piętrzących się wymagań i norm. Staramy się realizować projekty w unikatowy i wrażliwy sposób, opowiadając historię oraz emocje obiektu. Szczególnym tematem, który podejmuje grupa Arepo, jest praca w delikatnej materii zabytków. Wymagająca subtelności, partykularnego podejścia, spojrzenia przez pryzmat zawiłej historii, nawarstwień, tożsamości miejsca. Nie ma uniwersalnej recepty, praca staje się wyzwaniem, poszukując meritum i ponadczasowych odpowiedzi. W rezultacie czerpiąc nie bagatelną przyjemność z wykonywania zawodu architekta.
Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań techniki, wykonując wizualizacje architektoniczne. „Portretowanie" budynków traktujemy jako sztukę. Staramy się uchwycić niepowtarzalne zjawiska pogodowe, ścierając się z niezwykłą fizyką światła, prawami perspektywy i fotografii.
Współpracujemy z projektantami branż inżynierskich. Wdrażamy innowacyjne oraz energooszczędne rozwiązania.

AREPO jest pracownią założona i prowadzoną przez Mateusza Eciaka i Pawła Wilgosa.

Oferta
Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw na terenie całej Polski.
Nasza oferta obejmuje:
- sporządzanie projektów koncepcyjnych
- opracowywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych
- prowadzenie procesów urzędowych
- przygotowanie projektów przyłączy wraz z realizacją
- adaptacja obiektów istniejących
- realizacja projektów autorskich
- nadzór autorski
- nadzór budowlany
- tworzenie makiet architektonicznych